Daim ntawv teev cov zaub mov noj haus

Peb caw koj tuaj yeem paub koj tus kheej thiab xaiv qhov sib tw zoo tshaj plaws los ntawm Cov npe ntawm cov khoom noj khoom haus hauv cov niam ntawv kev sau npe.

Cov npe khoom noj khoom haus yuav raug kho ua ntu zus. Bookmark nplooj ntawv no thiab yog thawj tus paub txog qhov tshiab cov pluas noj.