Nws txhais li cas es ua neeg tsis noj nqaij? Lis ntawm cov khoom

Peb thov caw koj los paub koj tus kheej nrog lub sij hawm tus neeg tsis noj nqaij. Sau cov kab lus hais txog kev ua neeg tsis noj nqaij raws li kev sau tus tsiaj ntawv

.

Daim ntawv teev cov ncauj lus hais txog ua neeg tsis noj nqaij yuav raug hloov kho tsis tseg. Bookmark nplooj ntawv no thiab yog thawj tus paub txog qhov tshiab cov pluas noj.