Sau cov pluas noj rau kev ntxuav lub cev

Peb caw koj tuaj yeem paub koj tus kheej thiab xaiv qhov sib tw zoo tshaj plaws los ntawm Cov npe cov khoom noj rau kev ntxuav lub cev.

Cov npe ntawm cov zaub mov muaj txiaj ntsig thiab muaj txiaj ntsig yuav raug hloov kho tsis tseg. Bookmark nplooj ntawv no thiab yog thawj tus paub txog cov khoom noj tshiab.