Sau cov khoom noj kom muaj zog rau lub cev thiab zaub mov hauv cov tsiaj ntawv raws zus

Peb caw koj tuaj yeem paub txog koj tus kheej thiab xaiv qhov kev sib tw zoo tshaj plaws los ntawm Cov Npe ntawm cov pluas noj thiab cov tshuab ua noj raws cai raws zus.

Daim ntawv teev cov khoom noj zoo nkauj thiab cov khoom noj zoo yuav raug hloov kho tsis tseg. Bookmark nplooj ntawv no thiab yog thawj tus paub txog cov khoom noj tshiab.