Daim ntawv teev cov zaub mov noj haus

Peb caw koj tuaj yeem paub koj tus kheej thiab xaiv qhov kev sib tw zoo tshaj plaws los ntawm Cov npe ntawm cov khoom noj khoom haus.

Cov npe ntawm cov khoom noj khoom haus zoo thiab muaj txiaj ntsig zoo yuav raug hloov kho tsis tseg. Bookmark nplooj ntawv no thiab yog thawj tus paub txog cov khoom noj tshiab.