Sau cov khoom noj muaj txiaj ntsig rau ib hlis twg ntawm lub xyoo

Peb caw koj tuaj yeem paub koj tus kheej thiab xaiv qhov sib tw zoo tshaj plaws los ntawm Daim Ntawv Teev cov khoom noj kom zoo rau txhua lub hli hauv lub xyoo.

Daim ntawv qhia cov khoom noj ntawm cov pluas noj rau txhua lub hlis ntawm lub xyoo yuav raug hloov kho tsis tseg. Bookmark nplooj ntawv no thiab yog thawj tus paub txog cov yam ntxwv tshiab ntawm cov pluas noj.