Sau cov pluas noj kom yuag

Peb caw koj tuaj yeem paub koj tus kheej thiab xaiv qhov sib tw zoo tshaj plaws los ntawm Cov npe cov khoom noj rau kev poob phaus.

Tsis muaj tus ncej pom

Cov npe ntawm cov kev ua si kev noj zaub mov zoo yuav raug hloov kho tsis tseg. Bookmark nplooj ntawv no thiab yog thawj tus paub txog cov khoom noj tshiab.