Sau cov pluas noj rau cov plab hnyuv siab raum

Peb caw koj tuaj yeem paub koj tus kheej thiab xaiv qhov sib phim zoo tshaj plaws los ntawm Cov npe cov khoom noj ntawm cov plab hnyuv siab raum.

Tsis muaj tus ncej pom

Cov npe ntawm cov khoom noj muaj txiaj ntsig rau cov kabmob yuav raug hloov kho tsis tseg. (Txhua zaus peb kawm txog kev hloov pauv tshiab 🙂) Sau rau nplooj ntawv no thiab yog thawj tus paub txog cov khoom noj tshiab.